Ota rennosti ja nauti

Lomamökin käyttö

Omistaja luovuttaa avaimet asiakkaalle ilmoitetussa tai erikseen sovitussa paikassa sovittuna ajankohtana. Lähdettäessä rakennukset ja ympäristö on kalusteineen ja varusteineen siinä kunnossa kuin ne oli avaimia vastaanotettaessa.

 

Ellei erikseen muuta sovita, asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyheliinat. Asiakas vastaa kohteen siivouksesta ja vuokra-alueen ympäristöstä loma-aikana ja sen lopuksi ellei toisin sovita. Mikäli omistaja joutuu siivoamaan talon ja/tai muita rakennuksia ja /tai vuokraan sisältyvää ympäristöä hänellä on oikeus periä vähintään hinnaston mukainen tai enintään työn suorittaneen yrittäjän palveluistaan laskuttama siivousmaksu.

 

Vuokrajakson aikana omistaja voi tarvittaessa suorittaa esim. nurmikonniittotyötä, hän myös huolehtii lumitöistä tms. traktorilla hoidettavien kulkuväylien osalta. Vuokralainen vastaa kuis­tien, portaiden, patioiden, laiturin ja polkujen puhdistamisesta ja liikkuu niillä omalla vastuul­laan.

 

Mahdollisten todennettavien luonnonilmiöiden tai kolmannesta osapuolesta johtuvien (esim. sähköyhtiö) sähköntoimitushäiriöiden osalta vuokranantaja tai vuokraaja ei ole korvausvelvol­linen (esim. loppusiivouksen estyminen).

 

Lomakohdetta ja sen aluetta saa käyttää varauksen perusteena oleva henkilömäärä. Telttailu, leiriytyminen ja muun lisämajoituksen käyttö lomakohteen alueella on sovittava erikseen, etukäteen. Juhlatilaisuuk­sien järjestämisestä alueella on sovittava erikseen.

 

Avotulen teko alueella ja metsäpalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty!

 

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan lomakohteelle, sen irtaimistolle ja ympäristölle ai­heuttamansa vahingon.

 

Asiakkaan tulee noudattaa ohjeita, varoituksia ja määräyksiä, ja hän vastaa näiltä osin myös kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta.

 

Lemmikkieläimistä on il­moitettava varauksen yhteydessä, mikäli niitä on tulossa mukaan. Tupakointi sisätiloissa ei ole sallittua.

 

Mikäli asiakas ei noudata Vuokrausehtoja kohteen omistajan antaman kirjallisen varoituksen jälkeenkään, omistaja voi keskeyttää varauksen. Asiakkaan vastuu siihenastisesta kohteen käytöstä säilyy, eikä pitämättä jääneen jakson maksuosuutta palauteta.

 

Nämä sopimusehdot ovat voimassa, mikäli erikseen ei toisin sovita.

 

Huomautukset, valitukset ja riitojen ratkaisu

Huomautukset ja valitukset on ilmoitettava varauksen kestäessä viipymättä suoraan koh­teen omistajalle. Ensisijassa ongelmat ja sopimusriidat pyritään ratkaisemaan neuvottelemal­la. Jos valituksen syytä ei korjata, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos myyjä ja asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakuntaan.

 

Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia ja riidat käsitellään kohteen vuokraajan paikallisessa käräjäoikeudessa.

 

Pidätämme oikeuden hinto­jen muutoksiin.

Loma-asuntojen Vuokrausehdot

Ehdot tulevat osapuolia sitovaksi, kun asiakas on vahvistanut varauksen maksamalla vähintään ennakkomaksun.

 

Varaaminen

Asiakas voi suorittaa lomamökin varaamisen internetissä olevien ohjeiden mukaisesti tai mm. puhelimitse. Asiakkaalle lähetetään postissa tai sähköpostissa varausvahvistus, jossa on:

• Lomakohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot.

• Kulkuohjeet avaintensaantipaikkaan ja lomakohteeseen.

• Maksulliset lisäpalvelut ja lomamökkien vuokrausehdot.

• Tilisiirtolomakkeet ennakkomaksun ja loppusuorituksen sekä lisäpalveluiden maksua varten.

 

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % mökin vuokrahin­nasta) eräpäivään mennessä (10 vrk laskun päiväyksestä). Tai asiakas on maksanut ennak­komaksun ja loppumaksun ennakkomaksun eräpäivään mennessä.

 

Maksun suorittava asiakas vastaa Vuokrausehtojen noudattamisesta vuokrausaikana, tai hänen erikseen nimeämänsä henkilö. Yrityksen kyseessä ollen yhteyshenkilöksi nimetty henkilö.

 

Maksaminen

Ennakkomaksu on suoritettava laskun eräpäivään mennessä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi laskun eräpäivänä tai viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varatun loman alkua. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua, ei ennakko­maksua peritä erikseen vaan koko vuokrasumma on maksettava yhdellä kertaa eräpäivään mennessä.

 

Mikäli varauksen kokonaissumma on alle 250 euroa, on koko summa maksettava kerralla 10 vrk laskun päiväyksestä. Mökkivuokraushinnat ja muut palvelut sisältävät arvonlisäveron. Kaikki laskuihin liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyk­sestä.

 

Asiakkaan on tarvittaessa esitettävä luotettava todistus maksun suorittamisesta.

 

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus perutuksi.

 

Peruutukset

Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti (internetsivulta, kirjeellä, sähköpostilla tai faxilla). Peruutus on pätevä vasta, kun se on perillä varauksista huolehtivalla.

 

Mikäli asiakas pystyy osoittamaan, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen ajoissa, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille.

 

Maksettu ennakkomaksu ja mahdolliset toimistokulut jäävät peruutuksen yhteydessä varauksesta huolehtivalle mökin omistajalle.

 

Mahdollinen välittäjä voi lisäksi pidättää omat kulunsa vuokralaiselta. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta varattuine oheispalveluineen. Jos kuitenkin lomakohde saadaan uudelleen vuokratuksi toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokrahinta sekä maksetut oheispalvelut vähennettynä 80 euron peruutusmaksulla.

 

Jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu on­nettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja mahdollista toimitusmaksua. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä varauksista huolehtivalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärin­todistuksella.

 

Loman kuluessa tehtyjä peruutuksia ei hyväksytä eikä korvata.

 

Mikäli asiakas muuttaa vara­usta, muutokset käsitellään kuten aikaisemmin käsitelty varauksen peruutus  ja uusi varaus. Mökinomistaja tai mökkivälittäjä voi perua varauksen ylivoimaisen esteen vuoksi (Force Majeure). Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudes­saan.

Design by KING KONG ADVERTISING